Skip links

Jakość i środowisko

Jakość

Wysokiej jakości wyroby i usługi

Zgodnie z polityką jakości zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości wyroby i usługi, poprzez niekonwencjonalne rozwiązania, nowoczesny park maszynowy i pełne zaangażowanie całego zespołu.

Dlatego oferujemy możliwość stworzenia opakowania spełniającego indywidualne potrzeby Klienta oraz realizujemy jego wizje, każdy projekt traktując priorytetowo i podejmując cały proces związany z uzyskaniem wymaganego efektu (wzoru opakowania). Opakowania termoformowalne stanowią istotną część promocji produktów. Idealne opakowania dają przewagę nad konkurencją dlatego tak istotna jest współpraca z odpowiednim partnerem.

Wychodząc naprzeciw indywidualnym wymaganiom naszych Klientów oraz dla uzyskania ich satysfakcji, wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz System Środowiskowy ISO 14001:2004 przyznany przez jednostkę certyfikująca BUREAU VERITAS Certification.

Ciągle doskonalimy i rozwijamy naszą działalność starannie dobierając dostawców, pracowników oraz dbając o wzajemnie korzystne relacje.

QMS Certificate 2018
QMS Certyfikat 2018

Polityka bezpieczeństwa żywnościowego

Zdrowie i bezpieczeństwo

Podstawowym celem i zamiarem Firmy PAKFORM jest stałe dążenie do zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, jakimi są oferowane w szerokim asortymencie opakowania z tworzyw sztucznych.

Osiągnięcie tego celu realizujemy poprzez wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)

Pracownicy naszej Firmy zostali przeszkoleni w zakresie systemu wdrażania systemu HACCP, są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu od wprowadzenia do konfekcjonowania i magazynowania asortymentu spożywczego i jednocześnie odpowiadają za jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Polityka bezpieczeństwa żywnościowego jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników Firmy oraz podlega przeglądowi w zależności od potrzeb.

Polityka bezpieczeństwa żywnościowego

Środowisko

Chronimy przyszłość ziemi

Jak PAKFORM oddziałuje na Środowisko?

Realizując bogaty program ochrony środowiska w roku 2013 firma PAKFORM uzyskała certyfikat ISO 14001:2004 przyznany przez niezależną jednostkę akredytacyjną PCA. Do najważniejszych punktów programu należą:

Optymalizacja surowca w oferowanych wyrobach przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych parametrów. Pozwala to zaoszczędzić ok. 15-20 ton surowca rocznie.
Zastosowanie w produkcji najnowszych technologicznie materiałów ulegających biodegradacji i nadających się do biokompostowania – poliaktyd (PLA)
Kolejne plany na najbliższe lata to przystosowanie zakładu produkcyjnego w odnawialne źródła energii.

Polityka jakości i środowiskowa
Polityka etyki biznesowej
Polityka CSR

Zobacz nasze ekologiczne produkty!

ZOBACZ WIĘCEJ PRODUKTÓW